1. Prevádzkovateľ: MANETI, s.r.o., Tehelná 63, 080 01 Prešov, IČO: 44306784.
 2. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 3. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje tretej osobe.
 4. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.
 5. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:

  -- právo na informácie, ktoré je naplnené týmto obsahom a obchodnými podmienkami,

  -- právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby – § 21 Zákona spočíva vo vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú vaše údaje spracovávané, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail,

  -- právo na opravu osobných údajov – § 22 Zákona vám umožňuje opraviť osobné údaje, ak sú neaktuálne,

  -- právo na vymazanie osobných údajov – § 23 Zákona využijete v prípade, ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,

  -- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – § 24 Zákona uplatníte v prípade, ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracovávané v rozpore so zákonom,

  -- právo namietať spracovanie osobných údajov – § 27 Zákona,

  -- právo na prenosnosť osobných údajov,

  -- právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracovávaným osobným údajom.

 6. Prevádzkovateľ od dotknutej osoby získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, e-mailovú adresu, ktoré sú spracovávané za účelom kontaktovania. Osobné údaje prevádzkovateľ uchováva po dobu 5 rokov.
 7. Všetky otázky, zmeny alebo návrhy v oblasti ochrany osobných údajov, prosím, adresujte emailom na info@maneti.sk alebo písomne na MANETI, s.r.o., Tehelná 63, 080 01 Prešov.

Práca so súbormi cookies?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.
Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie nášho webu a musia byť aktívne.
Analytické cookies slúžia pre anonymný zber dát zákazníckeho správania, ktoré nám umožňujú naše webstránky neustále vylepšovať pre Vaše pohodlie.
Marketingové cookies zhromažďujú informácie o tom, ako webovú stránku používate, ktoré stránky ste navštívili a na ktoré odkazy ste klikli. Všetky údaje sú anonymizované a nie je možné ich použiť na vašu identifikáciu.

Ako používame súbory cookies?
Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok a pre anonymný zber dát zákazníckeho správania, ktoré nám umožňujú naše webstránky neustále vylepšovať pre Vaše pohodlie. Analytické a marketingové cookies využívame v prípade, že nám to umožníte.

Ako kontrolovať súbory cookie
V pätičke našej stránky je odkaz na nastavenie cookies, pomocou ktorého si môžete zobraziť Vaše aktuálne nastavenie cookies. Vaše nastavenie cookies ukladáme po dobu 1 roka.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie
Pri prvej návšteve našej stránky si môžete zvoliť aké cookies chcete využívať. Neskôr je možné cookies nastaviť kliknutím na odkaz, ktorý sa nachádza v pätičke našej stránky.