Korešpondenčná adresa

MANETI, s.r.o., Tehelná 63, 080 01 Prešov
IČO 44306784, DIČ 2022663214, IČ DPH SK2022663214
Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka 20449/P
tel.: 0918 478 939
info@maneti.sk

Kancelária Prešov
Volgogradská 13
080 01 Prešov
49°00'36.85"N
21°13'16.99"E

Kontaktná osoba
Ing. Ľubomír Karas, PhD.
0918 478 939
lubomir.karas@maneti.sk